Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
“Slagvaardig en pragmatisch handelen is ons motto!”
"Flexibel werken 2.0"
"Zet jouw carrière kracht bij!"
Flex Solutions
Inschrijven & Privacy

I.v.m. de privacy wetgeving leggen wij uw persoonsgegevens vast conform de AVG norm.
Het verwerken van de door u verstrekte gegevens wordt vastgelegd in het verwerkingsdossier.
U heeft recht op inzage en het verwijderen van uw gegevens.

Stuur jouw CV!

Bedrijfsinformatie
Louis Armstrongweg 46
1311 RK Almere

T: 036-5366422
F: 036-5377650
E: info@flex-solutions.nl

Business Consultand/ Strategisch Adviseur (2x)

Bedrijfsprofiel

Overheid

Bedrijfscultuur

Informeel

Functie omschrijving


Het programma is ook verantwoordelijk voor de oplevering van de basis van de landelijke voorziening van het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV. Het stelsel zal verder worden doorontwikkeld en uitgebouwd onder regie van het Kadaster.

De komende periode staat in het teken van de overgang naar een volgende fase, met steeds intensievere voorbereiding van de feitelijke invoering, waarbij alle gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen zich klaar moeten maken om hun dienstverlening aan de burger vanaf 1 juli 2023 vanuit de Omgevingswet te gaan vormgeven.
Dat betekent aansluiten op en testen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), oefenen met nieuwe werkprocessen en nieuwe instrumenten en vullen daarvan met eigen regelgeving.

Voor het DSO is 2023 het jaar waarin de voorziening in productie gaat en organisaties binnen het Rijk die het DSO ontwikkeld hebben en beheren (BZK, Kadaster, Rijkswaterstaat, Geonovum, KOOP) steeds meer op elkaar ingespeeld moeten raken
om in de keten de landelijke voorziening te laten draaien, en waarin de doorontwikkeling en uitbouw verder vorm krijgt.
Dit is de periode waarin alle voorbereidingen van de afgelopen jaren samenkomen in een werkend stelsel.

Voor het programma Aan de Slag met de Omgevingswet zijn wij op zoek naar twee adviseurs met een scherpe pen voor politieke bestuurlijke advisering.
• Je bent (mede)verantwoordelijk voor coördineren, begeleiden en schrijven van de informatievoorziening richting de kamerbehandeling(en) van de Eerste en Tweede Kamer. Daarbij begeleid je een werkgroep, bestaande uit zowel beleidsmedewerkers van de Omgevingswet als de medewerkers van programmadirectie Aan de Slag die de continue ontwikkeling van het DSO en de implementatie van de Omgevingswet verzorgen. Tevens bewaak je de voortgang van de planning.
• Je draagt zorg voor de informatievoorziening aan beide kamers en zorgt voor het ophalen van input en het (daarmee) opstellen van teksten van kamerbrieven en de beantwoording van Kamervragen.
• Je bent in staat technische en juridische informatie (wet- en regelgeving) te analyseren én te vertalen naar begrijpelijke en goed leesbare teksten.
• Ook bereid je Kamerbehandelingen/debatten voor en stelt hiervoor het (deel)dossier samen.
• Daarnaast bewaak je het nakomen van moties en toezeggingen aan de kamers en communiceert hierover met het Parlement.
• Met het projectteam zorg je voor politieke bestuurlijke advisering en ondersteuning van het politieke proces aan coördinator en manager(s) en bied je tevens ondersteuning aan de programmamanager/directeur.
• Optioneel kan je op verzoek van opdrachtgever voor andere opdrachten binnen het programma Aan de slag met de Omgevingswet ingezet worden.

Functie eisen

Kennis en ervaring:
• Je hebt ervaring en kennis van coördineren en regie hebben in een complexe (bestuurlijke) omgeving;
• Je hebt ervaring met werken op strategisch niveau, ondersteund door een uitgebreide (bedrijfs-)filosofie en/of methodiek, gedragen door professionele back-up;
• Je bent politiek-bestuurlijke sensitief en hebt ervaring met het politieke proces;
• Je bent een teamspeler, sterk in netwerken en samenwerken;
• Je werkt planmatig;
• Je hebt ervaring met complexe inhoud en kan dat vertalen naar communicatie op maat;
• Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (vlotte pen, goede redactionele vaardigheden en in staat om technische inhoud om te zetten in begrijpelijke tekst).
- Academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden

Inhuur/ Tijdelijk dienstverband

Locatie

Den Haag

Publish date

11-11-2022

Contactpersoon

Monique Dubois
Contact